Moja Diagnoza Polska ul. Dąbrowskiego 77A, Poznań

Rejestracja: 507 807 407

Rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa to dwie zupełnie różne techniki badań, stosowane w medycynie, wykonywane w różnych celach diagnostycznych, w zależności od sytuacji klinicznej pacjenta. Pozwalają one na uzyskanie obrazów struktur wewnętrznych ciała.

Jakie są między nimi różnice? O tym kilka słów w dalszej części artykułu.

Czym jest rezonans magnetyczny?

Rezonans magnetyczny (MR/MRI) wykorzystuje pole magnetyczne do generowania obrazów, jest badaniem całkowicie bezbolesnym, bezinwazyjnym, nieszkodliwym i uważanym za najbardziej dokładnym. Rezonans magnetyczny jest jedną z najważniejszych i najbardziej dokładnych technik diagnostyki obrazowej. Może być wykorzystywany w badaniach praktycznie całego ciała.

Rezonans magnetyczny pozwala na precyzyjne odwzorowanie na monitorze tkanek, narządów oraz całych układów w ludzkim organizmie, co umożliwia postawienie trafnej diagnozy i monitorowanie efektów podjętego leczenia.

Za pomocą specjalnej aparatury, do tkanek w organizmie człowieka wysyłane jest silne pole magnetyczne, efektem czego jest reakcja atomów wodoru, które dopasowują swój ruch do kierunku działania wspomnianego pola. Reakcję tę odbierają detektory, które przekształcają ruch na obrazy wyświetlane na ekranie komputera.

Czym jest tomografia komputerowa?

Tomografia komputerowa (KT,CT) natomiast wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie, które przechodzi przez ciało pacjenta i jest wykrywane przez detektory. Wykorzystywane w diagnostyce dawki promieniowania jonizującego są niewielkie, jednakże niecałkowicie obojętne.

Ta metoda może być szczególnie szkodliwa dla kobiet w ciąży i karmiących piersią, a także dla dzieci. Nie jest to jednak reguła. Jeżeli lekarz zadecyduje, że tomografia komputerowa powinna zostać przeprowadzona również w przypadku tych osób, należy niezwłocznie poddać się badaniu. Przykładem do podjęcia takiej decyzji mogą być wątpliwości co do prawidłowego rozwoju płodu i zagrożenie życia dziecka.

Rezonans magnetyczny czy tomografia komputerowa – zastosowanie

Rezonans magnetyczny obrazuje głównie tkanki miękkie, jest często wykorzystywany do diagnozowania chorób neurologicznych, chorób układu mięśniowo-szkieletowego, a także do oceny narządów wewnętrznych. Zapewnia bardzo szczegółowe obrazy tkanek miękkich takich jak: mózg, rdzeń kręgowy, mięśnie, stawy, czy narządy wewnętrzne.

Tomografia komputerowa ma swoje zastosowanie głównie do obrazowania struktur kostnych, wykrywania guzów w obrębie narządów wewnętrznych jak np. wątroba, czy nerki oraz w nagłych przypadkach, takich jak urazy głowy czy złamania.

Obie techniki są wykorzystywane w zależności od potrzeb diagnostycznych pacjenta.

Rezonans a tomografia – różnice

Różnicą pomiędzy badaniami, oprócz zastosowania w diagnostyce obrazowej, jest również czas trwania badania.

Rezonans magnetyczny trwa zazwyczaj od 20 min, czasem nawet do 60 min, w zależności od badanej okolicy anatomicznej i konieczności podania środka kontrastującego. Podczas badania rezonansem magnetycznym pacjent musi pozostać w całkowitym bezruchu. Przeciwskazaniem do wykonania rezonansu magnetycznego są elementy metalowe w ciele, rozrusznik serca, pompy insulinowe, czy klaustrofobia.

Tomografia komputerowa jest badaniem zdecydowanie szybszym, trwa od kilku do kilkunastu minut, jak i również bardziej odpornym na ruch pacjenta, niemniej jednak pacjent podczas badania również musi pozostać bez ruchu.

Badanie tomografem komputerowym należy wykonać w przypadku wyraźnych wskazań. Zgodnie z prawem atomowym nie ma możliwości wykonania tomografii komputerowej bez skierowania, niezależnie od tego czy badanie jest wykonywane prywatnie, czy jest refundowane. W wielu przypadkach tomografia komputerowa jest alternatywą dla pacjentów, u których nie ma możliwości wykonania rezonansu magnetycznego.

Jakie są różnice między rezonansem magnetycznym a tomografią komputerową – podsumowanie

Podobieństwem w obu metodach jest możliwość podania środka kontrastującego, w przypadku uzasadnionej konieczności, o czym najczęściej decyduje lekarz radiolog. Zdecydowanie częściej badania z podaniem środka kontrastującego wykonywane są w tomografii komputerowej.

Rezonans magnetyczny z uwagi na dokładność obrazowania może stanowić uzupełnienie tomografii komputerowej, kiedy wyniki tego drugiego badania okażą się mało czytelne lub mało diagnostyczne, ale już tomografia komputerowa – choć również dokładna – nie zastąpi rezonansu magnetycznego.

Nie ma również jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, które z badań jest dokładniejsze, ponieważ są one wykorzystywane w zależności od sytuacji klinicznej pacjenta oraz stanowią odrębną wartość diagnostyczną.