Moja Diagnoza Polska ul. Dąbrowskiego 77A, Poznań

Rejestracja: 507 807 407

Rezonans Głowy Poznań

Rezonans głowy to bezpieczne i bardzo precyzyjne badanie pozwalające w dosłowny sposób zajrzeć do głów naszych pacjentów. Badanie ma na celu zobrazowanie struktur wewnątrzczaszkowych w bezbolesny, nieinwazyjny sposób. Diagnostyka umożliwia kontrolę tkanek mózgowych z widoczną na zdjęciu istotą białą, szarą, korową, a także struktur głębokich. Ponadto metoda ułatwia ocenę w płaszczyźnie strzałkowej oraz w płaszczyźnie czołowej, a także układu naczyniowego. Aby uzyskać pełen obraz, rezonans wykorzystuje pole magnetyczne – w tym przypadku nie stosuje się promieniowania. Niekiedy do przeprowadzenia MRI podaje się pacjentom dożylnie kontrast – mogą, choć nie muszą, wystąpić reakcje uczuleniowe. 

Rezonans głowy jest wskazany u osób, u których pojawiają się częste i nawracające bóle głowy, zawroty, szumy, zaburzenia równowagi, zaburzenia widzenia i choroby naczyniowe. Metoda stosowana również w celach profilaktycznych po przebytych operacjach lub wykrytych schorzeniach. Czas trwania badania, w zależności od potrzeby, może trwać od 20 do 60 minut.