Moja Diagnoza Polska ul. Dąbrowskiego 77A, Poznań

Rejestracja: 507 807 407

Dane do przelewu

MOJA DIAGNOZA POLSKA SP. Z O.O.
Dane do przelewu

Dane do przelewu:

Moja Diagnoza Polska Spółka z o.o.
ul. Dąbrowskiego 77a, 60-529 Poznań

NIP: 7812006410

Konto bankowe mBank S.A. 94 1140 2004 0000 3102 7993 9555

W tytule: imię i nazwisko pacjenta