Moja Diagnoza Polska ul. Dąbrowskiego 77A, Poznań

Rejestracja: 507 807 407

Badanie rezonansem magnetycznym (MR/MRI) jest nieinwazyjna, bezbolesną i najdokładniejszą dostępną metodą diagnostyki obrazowej. Jego największą zaletą jest dokładność generowanego w trakcie skanowania obrazu oraz fakt, że ma zastosowanie w diagnozowaniu schorzeń praktycznie wszystkich obszarów ludzkiego ciała, między innymi kości, stawów, mózgu czy jamy brzusznej.

Rezonans magnetyczny – jak przebiega badanie?

Każdy pacjent przed rozpoczęciem badania otrzymuje od osoby wykonującej badanie, czyli elektroradiologa, szczegółowe informacje na temat jego przebiegu. Dalszym etapem jest ułożenie pacjenta na stole, który następnie wjeżdża do gantry rezonansu, w taki sposób, aby skanowany fragment ciała znajdował się w jej centrum. W zależności od badanej okolicy pacjent może wjeżdżać do środka magnesu głową lub nogami. Ze względu na dość duży hałas panujący w pomieszczeniu, stosowane są słuchawki z muzyką lub stopery, które mają na celu zminimalizowanie nieprzyjemnych dla uszu dźwięków. Badanie trwa od 20 do 50 minut, a jego długość zależna jest od badanej okolicy anatomicznej. W trakcie badania pacjent powinien pozostać bez ruchu. Przez cały czas trwania badania personel medyczny ma kontakt z pacjentem (poprzez zainstalowaną kamerę telewizyjną oraz mikrofon).

W jaki sposób przygotować się do badania rezonansem magnetycznym?

Standardowe badanie rezonansem magnetycznym, czyli takie podczas którego wykonania nie podaje się środka kontrastującego, nie wymaga specjalnego przygotowania. Wszelkie elementy metalowe w ciele i na ciele są przeciwskazaniem do jego wykonania. Pacjent proszony jest zawsze o przybycie 30 min wcześniej w celu wypełnienia ankiety oraz zabranie ze sobą wszelkiej dokumentacji medycznej badanego obszaru (wypisy ze szpitala oraz wyniki wszystkich poprzednich badań obrazowych (opisy, zdjęcia, płyty) – USG, RTG, TK, MR, PET i innych. W przypadku MRI Prostaty konieczne jest zabranie ze sobą aktualnego wyniku PSA i ewentualnego USG). Jeżeli pacjent ma wszczepione implanty, to musi dostarczyć dokumentację medyczną oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonania badania. W przypadku rezonansu magnetycznego z kontrastem: konieczne jest posiadanie wyniku poziomu kreatyniny (nie starszy niż 7 dni przed wykonaniem badania), a do badania należy się zgłosić na czczo.

Jak się ubrać na rezonans magnetyczny?

Zalecamy, aby na badanie rezonansem magnetycznym ubrać się luźno i wygodnie, w odzież która nie zawiera jakichkolwiek elementów metalowych. Prosimy również, aby pacjenci przed wejściem do pomieszczenia z rezonansem magnetycznym opróżnili kieszenie, w których często znajdują się monety lub klucze. Wszelką biżuterię najlepiej zostawić w domu. W celu zwiększenia komfortu naszych pacjentów do dyspozycji jest odzież ochronna, którą można użyć w razie zaistniałej potrzeby – fartuch, czy obuwie, a także koc czy opaski na oczy.

Rezonans magnetyczny – czy pacjent może przerwać badanie?

Jeżeli pacjent z jakiejkolwiek przyczyny nie będzie mógł kontynuować badania lub będzie chciał je na chwilę przerwać, może to zrobić za pomocą gruszki alarmowej, którą otrzymuje do ręki przed jego rozpoczęciem. Przerwanie badania, czyli przerwanie skanowania, wiąże się często z koniecznością wydłużenia jego czasu w przypadku dalszej kontynuacji. Taka możliwość daje jednak pacjentowi duży komfort psychiczny, co jest niezwykle ważnym aspektem do przeprowadzenia badania.